TRANSMUTES

Trànsmutes és un teatre obscur on actors i actrius dansen improvisant moviments convulsos amb els seus cossos guiats pel que ‘l seu instint els hi dicta. Sense cap mena de raonament prefixat, sols deixant que’ l cos es rebel·li i dicti a la ment quins ritmes ha de seguir.

Des del principi del temps la raça humana ha consumit substàncies psicotròpiques que han alterat la consciència. Ingerides d’una manera o una altra han provocat percepcions i alteracions de la realitat que han servit per diferents funcions. Des d’ estimular la creació artística passant per usos medicinals, fins a ser element indispensable en certs rituals religiosos.

Mitjançant tècniques fotogràfiques concretes obtenim resultats visuals que ens transporten a una realitat paral·lela com també ho fan les substàncies psicoactives.

Trànsmutes són cossos que ‘l binomi càmera i pel·lícula trasllada a una altra realitat no observable amb la nostra visió. Les malformacions visuals sorgides del ús d’aquesta tècnica ens evoquen unes transmutacions humanes que semblen a éssers fantasmagòrics producte d’ una ment sota l’efecte d’alguna mena d’al·lucinogen.

Aquesta tècnica al igual que els al·lucinògens ens planteja un dubte un xic inquietant, quina és la realitat “autèntica” la realitat que veiem suposadament normal amb els nostres ulls? o pot ser és la que ens proposa la càmera/ pel·lícula? o pot ser cap d’elles….

DATA:1992

MIDES: 50 X 38 cms.

NOMBRE D´IMATGES: 15

Còpies montades a sang en marc negre d´un centímetre.

Paper clor-bromur