MURS

Mur:  Paret gruixuda que suporta el pes d’un edifici o en limita verticalment l’interior. (Definició del I.E.C.)

Des del principi de la seva història, la humanitat ha intentat el gest de posar una pedra sobre una altre com un acte simbòlic de poder i de comunicació amb el més enllà. Quan més gran i majestuosa sigui la construcció feta amb pedres, més poder representa.

En moltes cultures aquest fet, en principi simple, amb el temps ha esdevingut primerament en la construcció d’un mur, més tard d’un tancat, desprès d’una casa i així complicat el simple gest de posar una pedra damunt l’altra ha realitzat construccions notables i meravelloses.

La societat sovint s’entesta en traçar recorreguts -ja siguin físics o mentals- segurs, fixes, estables, permesos i per tant prohibint-ne d’altres.

El paradigma del mur/tancat/casa/edifici és la ciutat. Amb la seva infinitat de murs provoca milers de recorreguts consentits però castrant-ne d’altres, impedint o limitant la lliure circulació, acotant els àmbits amb la conseqüent pèrdua, volguda o no, de llibertat mòbil per l’espai -ja sigui físic o mental-.

DATA:1989

MIDES: 100 X 100 cms.

NOMBRE D´IMATGES: 10

Còpies montades en bastidor

Paper clor-bromur