MUR

Hi han coses tancades dins dels murs que, si sortissin de sobte al carrer i cridessin, omplirien el món (Federico Garcia Lorca)

Mur: Paret gruixuda que suporta el pes d’un edifici o en limita verticalment l’interior. (Definició del I.E.C.)

Un mur també serveix per aïllar espais, per impedir el pas, per incomunicar, per protegir o isolar coses o persones. La seva proliferació traça recorreguts segurs, fixes, estables, permesos…però en castra d’altres, impedint o limitant la lliure circulació, acotant els àmbits amb la conseqüent pèrdua, volguda o no, de llibertat per transitar per qualsevol espai ja sigui físic o mental.

Els murs ens parlen de silencis, de crits ofegats, de belleses amagades, de tresors ocults, d’àmbits prohibits, de paraules silenciades, d’idees incomunicades… de qualsevol cosa o pensament que no li està permès mostrar‐se i que queda relegat/da a la ignorància.
Per això el mur és utilitzat com a element inexpugnable que oculta i no permet veure o accedir les coses que amaga. El que comporta aquest aïllament és una pèrdua de llibertat, ja sigui intel∙lectual o material, de les persones que no se’ls permet transitar d’un costat a l’altre del mur. És un límit que coarta la llibertat del que està tancat dins contra la seva voluntat i del que està fora per la impossibilitat d’accedir‐hi.

En aquest cas utilitzo el concepte que ens proporciona un mur físic com a metàfora de la privació de llibertat. Es tracta d’una imatge de 8 m de llargària per 1,20 d’alçada. Està composada per un total de 240 fragments de murs, trobats a diferents indrets, que configuren un tot.

Són porcions de murs que per un motiu o altre m’han cridat la atenció. De vegades les formes aleatòries formades pel temps o estructures fixades per les idees dels arquitectes i decoradors o el colors o les textures o qualsevol barreja d’aquets elements, em sedueixen i les capto amb la càmera del telèfon mòbil.

Aquesta proposta expositiva vol involucrar a l’espectador a fer una mostra viva. La idea és que els assistents a l’exposició puguin agafar una fotografia del mural per endur‐se‐la. Amb aquest gest d’emportar‐se una foto traient‐la del mural ajudarà d’una manera simbòlica a enderrocar el mur.